Wat is het stipp-pensioenfonds?

STiPP pensioenfonds, oftewel de Stichting Pensioenfonds Persoonlijke Dienstverlening, is een pensioenprogramma speciaal bedoeld voor uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers in Nederland. Het hoofddoel van deze regeling is om flexibele werknemers de mogelijkheid te bieden om tijdens hun werk pensioen op te bouwen, ongeacht de aard van hun tijdelijke contract.

Wat zijn de regels sinds 1 juli 2023?

Vanaf 1 juli 2023 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het stipp pensioenfonds:

De wachttermijn van 8 weken voor de pensioenberekening is afgeschaft. Dit betekent dat medewerkers vanaf deze datum direct recht hebben op pensioen bij indiensttreding.
Voor medewerkers die op of na 1 juli 2023 jarig zijn en 21 jaar of ouder zijn, geldt het aantal pensioenweken dat is opgebouwd vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer meetellen bij de berekening van uw pensioen. Ze gaan werken op hun 21e verjaardag en hebben in de basisregeling nul pensioenweken.

Wat zijn de termijnen voor de pensioentelling?

Het stipp pensioenfonds kent twee termijnen voor pensioentelling:

Basispensioen: Deze termijn begint na 52 gewerkte weken, en de teller start in week 1 van de werkzaamheden.
Pluspensioen: Het pluspensioen geldt voor werknemers die langer dan 52 weken hebben gewerkt, en deze termijn begint in week 53 na aanvang van de werkzaamheden.

Hoe berekenen we de pensioenweken?

Start pensioenregeling: Hier wordt de relevante pensioenregeling geselecteerd, wat de berekeningen beïnvloedt. Er is ook een specifieke regel voor werknemers die 21 jaar worden.

Pensioenweken: Dit veld vertegenwoordigt het totale aantal pensioenweken dat een medewerker heeft opgebouwd, inclusief zowel basis- als plusweken.

Startweken pensioen: Dit geeft aan hoeveel pensioenweken een medewerker meeneemt van een vorige werkgever, indien van toepassing. Dit varieert afhankelijk van de datum van indiensttreding en de wachttijd.

Begindatum basisregeling: Deze datum wordt bepaald op basis van het aantal gewerkte weken van de medewerker en geeft aan wanneer de pensioenopbouw voor de basisregeling begint.

Begindatum plusregeling: Dit veld wordt ingevuld op basis van het aantal gewerkte weken en geeft aan wanneer de pensioenopbouw voor de plusregeling begint.

Vertalen naar de werkelijkheid

Hier zijn enkele voorbeelden om de berekening van de pensioenvelden te verduidelijken:

Stel dat een medewerker 50 pensioenweken heeft opgebouwd vóór 1 juli 2023 en op 1 mei 2023 in dienst treedt. De startweken pensioen worden ingevuld als 50+8 (wachttijd), en de medewerker begint in de basisregeling. Dit resulteert in 50 weken voor de basisregeling en 0 weken voor de plusregeling.

Als een medewerker 75 pensioenweken heeft opgebouwd en na 1 juli 2023 op 1 augustus 2023 in dienst treedt, worden de startweken pensioen ingevuld als 75, en de medewerker begint in de basisregeling. Dit resulteert in 52 weken voor de basisregeling en 23 weken voor de plusregeling.

Als een medewerker 75 pensioenweken heeft opgebouwd en op 1 mei 2023 in dienst treedt, worden de startweken pensioen ingevuld als 75+8 (wachttijd), en de medewerker begint in de plusregeling. Dit resulteert in 52 weken voor de basisregeling en 23 weken voor de plusregeling.

Dit zijn de belangrijkste aspecten van het stipp-pensioenfonds en hoe het van toepassing is op medewerkers in de flexibele arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers moeten goed op de hoogte zijn van deze regeling en de juiste informatie verstrekken om de pensioenopbouw correct te beheren. Daarom wordt er vaak een payroller ingeschakeld om deze informatie altijd up-to-date te hebben.