Wat is de faseregeling?

In de branche voor de uitzendkrachten zijn er twee Cao's namelijk de NBBU cao en de ABU cao. In deze cao wordt gebruik gemaakt van de faseregeling in plaats van de ketenregeling. Dit geldt voor bijvoorbeeld uitzendorganisaties waardoor er door bedrijven langer samengewerkt kan worden met uitzendkrachten zonder dat ze in vaste dienst treden.


Beide cao's kennen een andere benaming van de contractvormen maar komen op hetzelfde neer. Waarbij de NBBU cao fase 1 tot en met 4 hanteert en de ABU cao fase A, fase B en fase C. Simpel gezegd, naarmate de uitzendkracht langer werkt gaat de uitzendkracht door naar de volgende fase. Deze volgende fase levert dan meer vastigheid, rechten en bescherming op. Fase A heeft bijvoorbeeld minder vastigheid dan fase B of fase C. Dit kan voor nu complex overkomen, maar als u verder leest dan wordt het u duidelijk.

Fase A of Fase 1?

De meest gebruikte term voor de faseregeling is de fase A, fase B of fase C. Eigenlijk komt dit op het volgende neer:

Fase A is hetzelfde als:Fase 1 en 2
Fase B is hetzelfde als:Fase 3
Fase C is hetzelfde als:Fase 4

Wat is Fase A (1+2)

Een uitzendkracht begint vaak in fase A en deze fase duurt 52 weken. Elke week waarin de uitzendkracht werkt telt mee, ongeacht het aantal gewerkte uren. Werkt de medewerker op maandag dus maar 1 uur en de rest van de week niet telt dit toch als een gewerkte week. Bij een achtereenvolgende onderbreking van zes maanden begint de telling opnieuw.

 

Er zijn verschillende belangrijke punten bij een fase A contract die van belang zijn. Belangrijk om te weten is de opzegtermijn van een contract. Bij een fase A contract zijn er namelijk twee opties, namelijk met uitzendbeding en zonder uitzendbeding. Een uitzendbeding houdt in dan de uitzendovereenkomst stopt zodra er geen werk meer is. Bij een fase A contract met uitzendbeding kan er dus dagelijks opgezegd worden. Met of zonder uitzendbeding, na 26 weken geldt er sowieso een opzegtermijn van 10 dagen. Daarnaast is een belangrijk aspect het loon, het loon wordt gebaseerd op de inlenersbeloning. Dit houdt in dat de uitzendkracht evenveel loon ontvangt als persoon op de loonlijst van de inlener.

 

Als laatste is pensioen ook een belangrijk onderwerp, een medewerker ouder dan 21 jaar heeft recht op een opbouw van pensioen.

Wat is fase B (3)?

Na het succesvol doorlopen van fase A gaat de uitzendkracht over naar fase B. In dit geval kunnen maximaal zes uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten voor een periode van maximaal drie jaar. Ook hierbij geldt dat er bij een onderbreking van de werkzaamheden die langer dan 3 jaar duurt de uitzendkracht weer terug gaat naar de start van fase A.


Voor pensioen geldt bij fase B dat er na 52 weken basispensioen het pluspensioen gaat gelden. Dit is dus het geval wanneer de uitzendkracht ouder is dan 21 jaar en meer dan 52 weken gewerkt heeft. Daarnaast heeft de uitzendkracht recht op doorbetaling van het loon, zelfs als er tijdelijk geen werk is.

Bij ziekte geldt een recht van doorbetaling in het eerste jaar van 90% en het tweede jaar 80%.

Wat is fase C (4) ?

Als de uitzendkracht na fase B via hetzelfde uitzendbureau blijft werken, gaat hij naar fase C. Bij fase C krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd, dat niet zomaar kan worden opgezegd. Bij fase C geldt ook, indien er langer dan zes maanden geen werkzaamheden worden verricht, keert de uitzendkracht terug naar fase A.

Bij pensioen geldt hiervoor hetzelfde als fase B, na 52 gewerkte weken in het basispensioen gaat de medewerker over naar een pluspensioen. Uiteraard is het altijd mogelijk om dit eerder te doen dan de 52 weken. Ook bij ziekte en loondoorbetaling zijn er geen verschillen met fase B.

Wat zijn de opzegtermijnen bij uitzendcontracten?

Opzegtermijnen zijn nog wel eens een lastig onderwerp bij uitzendcontracten. Veelal wordt er gedacht dat uitzendcontracten heel flexibel zijn, maar door bijvoorbeeld de wet WABB en de regeling begin 2023 vanuit de overheid zijn er enkele wijzigingen gekomen:

ContractvormOpzegtermijn bedrijfOpzegtermijn uitzendkracht
Fase A met uitzendbeding (1)DagelijksDagelijks
Fase A met uitzendbeding (2)10 dagen10 dagen
Fase B (3)1 maand1 maand
Fase C (4)1,2 of 3 maanden*1,2 of 3 maanden*

*Voor fase C geldt er een aparte regeling, de opzegtermijn is namelijk gekoppeld aan het aantal jaren dat de uitzendkracht in dienst is. Dit is verstandig om te overleggen met het uitzendbureau of de payroller.